Triễn lãm quốc tế MTAHaNoi 2012

Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2005, MTA VIETNAM đã trở thành một sự kiện hàng năm lớn nhất tại Việt Nam, chuyên phục vụ cho các công ty quốc tế hàng đầu trong ngành. Nhiều công ty đến từ các quốc gia có nguồn vốn đầu tư cao nhất vào Việt Nam.

Với đặc tính chuyên ngành cao, quy mô lớn, các chương trình triển lãm được thiết kế chuyên biệt, triển lãm MTA Việt Nam lần thứ 9 này trở lại vẫn không nằm ngoài mục tiêu phục vụ những nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp, thiết bị, công cụ và máy móc cho ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam, qua đó cũng đem đến cho người bán và người mua những cơ hội tiếp cận và tập hợp các nghiên cứu chuyên ngành, mở rộng mạng lưới kinh doanh với các công ty hàng đầu trong ngành và thiết lập những mối quan hệ mới, những đối tác mới.

Triễn lãm MTA HANOI 2012 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE), Hà Nội, Việt Nam từ ngày 28 tới 30-3-2012.

Thông tin triễn lãm xin xem tại: http://www.mtahanoi.com