Hội thảo "Ứng dụng Lean6Sigma tại Việt Nam" ngày 06/12/2010

Vừa qua, ngày 06/12/2010 tại Khách sạn Sài Gòn, QUATEST 3 đã phối hợp với công ty Hirayama - Nhật Bản và Câu lạc bộ Lean6Sigma tổ chức hội thảo "Ứng dụng Lean6Sigma tại Việt Nam - Phương thức TOYOTA và hoạt động KAIZEN". Chương trình hội thảo nhằm thông tin cho các Doanh nghiệp các cách tiếp cận mới về năng suất, ứng dụng hiệu quả các công cụ quản lý năng suất chất lượng như TPS, KAIZEN, Lean6Sigma, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quản lý của các công ty sản xuất, tư vấn hàng đầu của Nhật như Toyota, Hirayama và đã thu hút hơn 80 Doanh nghiệp tham dự buổi hội thảo này.