BIÊN BẢN THÀNH LẬP

CÂU LẠC BỘ LEAN 6 SIGMA

Theo sáng kiến của Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thiện, DOVI Consult;

Để tạo nơi gặp gỡ trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người ham thích nghiên cứu, tìm hiểu về Lean, 6 Sigma, các phương pháp quản lý và công cụ cải tiến hiện đại khác;

Với mong muốn giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho các Doanh nghiệp và các Tổ chức áp dụng Lean, 6 Sigma và các phương pháp quản lý và công cụ cải tiến hiện đại khác để liên tục nâng cao Năng suất Chất lượng và Năng lực cạnh tranh,

những người ký tên dưới đây nhất trí tham gia thành lập

CÂU LẠC BỘ LEAN 6 SIGMA - LEAN 6 SIGMA NETWORK

1.

TS. Nguyễn Hữu Thiện, DOVI Consult

2.

Ông Trần Văn Dũng, QUATEST 3

3.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, VPC

4.

Bà Ngô Thị Hồng Thư, DOVI

5.

Ông Nguyễn Bảo Toàn, SMEDEC

6.

Ông Trịnh Minh Tâm, Chi cục TĐC TP. HCM

7.

Ông Huỳnh Văn Xuân, VP VPC tại TP. HCM

8.

Ông Nguyễn Quốc Minh, IMQ

9.

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, ĐHBK TP. HCM

10.

Ông Khuất Đình Nguyên, ROB Consult

11.

Ông Phạm Thanh Diệu, FPT

12.

Ông Phan Quốc Đại, Cty THÉP VTD

13.

Ts. Ngô Văn Nhơn, Hội Chất lượng Thành phố HCM