Tài liệu hội thảo MTA Hà Nội 2017 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2017

Chuyên đề I: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Công nghiệp 4.0 (sáng ngày 12/10/2017)

Báo cáo 1: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Báo cáo viên: Nguyễn Nhật Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ phần mềm Hài Hòa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) http://www.harmonysoft.com.vn; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Báo cáo 2: Các công nghệ dẫn dắt Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Báo cáo viên: TS Nguyễn Việt Hải, Phó viện trưởng, Viện KHCN VINASA http://www.edt.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Chuyên đề II: Công nghiệp 4.0 - Công cụ và Ứng dụng (sáng ngày 13/10/2017)

Báo cáo 1: Mô hình đô thị thông minh ở Việt Nam theo ISO 37120 - Thực trạng và khó khăn. Báo cáo viên / Presenter: ThS.Phạm Lê Cường, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp QUACERT, Cuongpl@quacert. gov.vn.

Báo cáo 2: Ứng dụng thiết bị và hệ thống tự động hóa để kiểm soát chất lượng tại các Doanh nghiệp sản xuất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tiến Đông - Phó Viện trưởng Viện Cơ Khí - ĐHBK Hà Nội, dong.nguyen@ cicc.com.vn.

Báo cáo 3: Công nghệ in 3D và ứng dụng. Báo cáo viên: KS. Nguyễn Văn Hào - Công ty TNHH Công nghệ CAD/CAM Việt Nam Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

Tham khảo: Chỉ thị về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuôc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.