Tài liệu hội thảo MTA 2017 ngày 5-7-2017

Báo cáo 1: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và một số đề xuất từ Khu Công nghệ cao TPHCM / Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges for Vietnam and Suggested Issues from SHTP
Báo cáo viên: PGS.TS. Lê Hoài Quốc Trưởng ban Khu Công nghệ cao Tp.HCM/ President, Saigon Hi-Tech Park –SHTP

Báo cáo 2:
Các công nghệ tiên tiến trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư / Advanced Technologies in the Fourth Industrial Revolution;
In 3D: các công nghệ và ứng dụng cho các ngành công nông nghiệp, dân dụng, y tế, … và cho các tỉnh thành / 3D Printing: Technologies and Applications
Báo cáo viên: PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí TP.HCM./ Vice President, HCM City Association of Mechanical Engineering (HAME)

 

Tài liệu tham khảo: Chỉ thị về việc tăng cường năng lượng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần 4