Hội thảo & Triển lãm LabVietNam2012

Nhân dịp Triển lãm Quốc tế LAB VIETNAM 2012 về Thiết bị phân tích và các dịch vụ Phòng thí nghiệm và Triển lãm Quốc tế về Cấp thoát nước, Công nghệ lọc và Xử lý nước VIETWATER 2012 tại Hà Nội, Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam VINALAB phối hợp với Viện Hóa học Malaysia IKM và Công ty Triển lãm ECMI Malaysia, tổ chức Hội thảo về Quản lý toàn diện Phòng thí nghiệm - Vietnam Total Laboratory Management Symposium (VTLMS) 2012 vào ngày 6 tháng 11 năm 2012 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, 148 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Thuyết trình viên là các chuyên gia về quản lý Phòng Thí nghiệm của Việt Nam và Malaysia.

Trân trọng kính mời Lãnh đạo các Phòng thí nghiệm, Doanh nghiệp và Tổ chức và các Anh Chị quan tâm đến dự và/hoặc cử cán bộ đến tham dự Hội thảo, kết hợp với tham quan Triển lãm quốc tế LAB VIETNAM 2012 và VIETWATER 2012 mở cửa từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2012.

Vì số lượng chỗ ngồi hạn chế, xin Quý Đại biểu đăng ký ngay để việc tổ chức được chu đáo. Đại biểu tham dự miễn phí, nhưng phải đăng ký và có xác nhận của Ban tổ chức.

Các báo cáo chính:

• Tổng quan về thực trạng và hướng phát triển hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm ở Việt Nam / Overview of Current Issues & Future Developments in Laboratory Management Systems in Vietnam

• Những thách thức và các biện pháp quản lý các Phòng thí nghiệm nhà nước liên ngành / Challenges and Issues in Managing Multi-sites Government Testing Laboratories

• Thử nghiệm thành thạo – Ban Thử nghiệm thành thạo làm gì và các Phòng thí nghiệm tham gia làm gì / Proficiency Testing - What the Organizers Do and What the Participating Laboratories Should Do

• Về Chất lượng và Công nhận các Phòng thí nghiệm tại Việt Nam / Issues on Quality & Accreditation of Laboratories in Vietnam

• Quản lý Chương trình An toàn và Sức khỏe trong các Phòng thử nghiệm Hóa học – Kinh nghiệm của Trung tâm Phân tích Hóa học / Managing a Safety and Health Program In Chemical Testing Laboratories – The Department of Chemistry Experience

• An toàn và An ninh Hóa học – Tổng quan về những nguyên tắc và tổ chức / Chemical Safety and Security - An Overview of Principles and Organisation

• Độc chất Hóa học, các Tiêu chuẩn về mối nguy hại đến sức khỏe và giới hạn tối đa / Chemical Toxicity, Health Hazards & Exposure Standards

Thư mời hội thảo vui lòng xem tại đây !
Download phiếu đăng ký tham dự hội thảo tại đây !