CLB LEAN6SIGMA

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam In E-mail

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa (TCH), chất lượng sản phẩm, hàng hóa và mã số mã vạch (MSMV).

Chức năng nhiệm vụ chính: Đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu phương hướng, mục tiêu, chính sách, nghiệp vụ và các giải pháp về TCH, chất lượng và MSMV; Tổ chức xây dựng TCVN, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chủ trì tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, đề xuất thành lập và quản lý hoạt động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn; Tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn công bố phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Tổ chức thực hiện các hoạt động MSMV; Thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn; Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ và các dịch vụ khác về TCH, chất lượng và MSMV; Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và tổ chức việc tham gia các Giải thưởng chất lượng quốc tế và khu vực; Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá và đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật - nghiệp vụ về TCH, chất lượng và MSMV;

Xuất bản, in và phát hành các TCVN, các tài liệu có liên quan và các tài liệu khác được pháp luật cho phép; Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCH, chất lượng và MSMV được ủy quyền.

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu

Giấy, Hà Nội; Tel: +84 (4) 7912619

- Fax: +84 (4) 8361771

 
< Trước   Tiếp >

Download

Video An toàn thực phẩm


Tài liệu Hội thảo An toàn thực phẩm trong bếp ăn công nghiệp 22-4-2015


Tài liệu Hội thảo Tiêu chuẩn hóa quốc tế giúp cập nhật và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: ISO 22.000:2005 2-4-2015


Tài liệu Hội thảo Sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và Kiểm toán năng lượng  Elenex 2014Tài liệu Hội thảo những tiến bộ trong công nghệ gia công tạo hình kim loại MTA 2014

Tài liệu Hội thảo Ứng dụng Lean Six Sigma trong ngành cơ khí MTA 2014

Tài liệu khác...

Lịch

<< February ’19 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   

Tỷ giá ngoại tệ

You are here  :Trang chủ arrow Hoạt động arrow Tin tức - Sự kiện arrow Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam